Polowanie Hubertowskie 5 listopada 2016

Polowanie Hubertowskie 5 listopada 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  jak co roku, nadchodzi dzień, kiedy spotykamy się na corocznym, uroczystym polowaniu Hubertowskim. W tym roku nasze zbiorowe łowy ku czci naszego patrona św. Huberta odbędą się  w sobotę 5 listopada 2016 roku.  Zbiórka o godz. 8:00 w stanicy w Wiączeminie.  Polować z nami będą zaproszeni goście, których będziemy chcieli podjąć staropolskim obyczajem – gościnnie, z otwartymi ramionami.

Niech święto naszego patrona po raz kolejny da nam okazję do pokazania, że łowiectwo to po trzykroć towarzystwo, czy też koleżeństwo w innej wersji naszego motta.

Ze względu na kwestie organizacyjne prosimy o kontakt  i poinformowanie o swojej obecności prowadzących polowanie, nie później niż na 4 dni przed polowaniem – prowadzący: Jacek Marzęcki, Cezary Pyrak i Paulina Marzęcka.

Prosimy o punktualne przybycie, aby możliwa była odprawa zgodnie z założeniami. Po zakończeniu polowania, zaplanowana jest uroczysta, tradycyjna biesiada myśliwska.

Do zobaczenia w sobotę!

                                                                                                 Darz Bór