Polowanie zbiorowe 2 grudnia 2017

Zarząd KŁ „Kampinos” zaprasza wszystkich Członków Koła i Stażystów do wzięcia udziału w polowaniu zbiorowym, które odbędzie się 2 grudnia  2017 r. Zbiórka o godz. 8:00 w stanicy. Przypominamy, iż ze względów organizacyjnych, obowiązkiem każdego członka Koła, który chce wziąć udział w polowaniu zbiorowym, jest powiadomienie prowadzącego o tym fakcie, nie później niż na 4 dni przed polowaniem – prowadzący: Jarek Kusiak i  Piotr Tartakowski.

Mając na uwadze bardzo restrykcyjne podejście do redukcji populacji dzików, ze względu na afrykański pomór świń (ASF), apelujemy o liczną Waszą obecność. W polowaniu wezmą udział podkładacze z psami, co mamy nadzieję będzie miało wpływ na obfity pokot.

Polować będziemy na: dzik, bażant, kaczka , gęś , łyska, lis, kuna , norka am. jenot, szop pracz.

Do zobaczenia.

                                                                                                 Darz Bór