Polowanie zbiorowe 22 października 2016

Polowanie zbiorowe 22 października 2016

Zarząd KŁ „Kampinos” zaprasza wszystkich Członków Koła i Stażystów do wzięcia udziału w polowaniu zbiorowym, które odbędzie się 22 października 2016 r. Zbiórka o godz. 8:00 w stanicy. Przypominamy, iż ze względów organizacyjnych, obowiązkiem każdego członka Koła, który chce wziąć udział w polowaniu zbiorowym, jest powiadomienie prowadzącego o tym fakcie, nie później niż na 5 dni przed polowaniem – prowadzący: Zbyszek Kowalczyk i Maciek Świderski.

Polować będziemy na: dzik, bażant, kaczka , gęś , łyska, lis, kuna , norka am. jenot, szop pracz.

Do zobaczenia.

                                                                                                 Darz Bór