Składki członkowskie PZŁ / do koła – 2017

Składki członkowskie PZŁ / do koła – 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

proszę o zapoznanie się z komunikatem od  Jacka Marzęckiego – Skarbnika Koła:

Informuję że, na podstawie uchwały 23/2016 Naczelnej Rady Łowieckiej  z dnia 14.09.2016 r składki członkowskie do PZŁ na rok 2017 wynoszą odpowiednio :
Składka normalna   357,00 PLN     Składka ulgowa      197,00 PLN 
w/w składki należy wpłacić na konto koła /nr. bez zmian/ lub u skarbnika najpóźniej do 10.12.2016 r
Jednocześnie przypominam o obowiązku wpłat składek na rzecz Koła:
Składka normalna   500,00 PLN      Składka ulgowa      250,00 PLN  
pierwszą ratę należy wpłacić do 31.12.2016 r drugą najpóźniej do 15.03.2017 r  w/w składki należy wpłacić na konto koła /nr. bez zmian/ lub u skarbnika.

Darz Bór

Skarbnik Koła