Składki

Informuje, że do dnia 31.12.2019 r należy uregulować składki na rzecz Koła

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2020 WYNOSI:

PEŁNA 400 PLN;

ULGOWA 200 PLN

w/w płatność można dokonać na konto Koła nr.37 8009 0007 0000 0198 2001 0001 lub u skarbnika

NAJPÓŹNIEJ do 31.12.2019.

Darz Bór