Historia

Koło Łowieckie „Kampinos” powstało w maju 1960 r. jako Koło Łowieckie Pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Członkami założycielami byli: Franciszek Bróż, Antoni Dębski, Andrzej Mickiewicz, Henryk Łowiński i Zygmunt Bogucki. Koło prowadziło gospodarkę łowiecką na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Po wejściu w życie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego był zobowiązany wypowiedzieć naszemu Kołu umowę dzierżawy terenów otuliny. Po długich staraniach, w 2007 roku doszło do podpisania umowy dzierżawy obwodu nr 319 na terenie Zarządu Okręgowego w Płocku. Pracę na nowym obwodzie rozpoczęliśmy od odbudowy zaufania miejscowej ludności do myśliwych, jak i budowy urządzeń łowieckich, których praktycznie nie było. Została urządzona kwatera myśliwska w pomieszczeniach wynajmowanych od OSP w Wionczeminie Polskim.  Na terenie obwodu corocznie prowadzimy wsiedlenia bażantów i kuropatw.W maju 2010 r. teren obwodu w ok. 80% został zalany w wyniku powodzi. Koło poniosło bardzo poważne straty w zwierzostanie oraz urządzeniach łowieckich. Została zniszczona kwatera myśliwska. Członkowie Koła z dużym zaangażowaniem włączyli się w udzielanie pomocy dla powodzian, przystąpili do odbudowy stanu zwierzyny i urządzeń łowieckich.Obecnie Koło Łowieckie „Kampinos” liczy 37 członków i 3 stażystów, którzy to dokładają wszelkich starań prowadząc gospodarkę łowiecką na terenie obwodu.