Płatności

Płatności

Informuje, że Zarząd Okręgowy PZŁ przesłał pismo o wysokościach składek na rok 2019.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ NR 35/2017 POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 320 zł. Z KOLEI ZWIĘKSZENIU O 6 zł ULEGŁA KWOTA STAWKI UBEZPIECZENIA. ZATEM,

ŁĄCZNA KWOTA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019

WYNOSI 363 zł,   A SKŁADKI ULGOWEJ 203 zł.

 

w/w płatność można dokonać na konto Koła nr.37 8009 0007 0000 0198 2001 0001 lub u skarbnika

NAJPÓŹNIEJ do 15.12.2018.

Darz Bór