Składki członkowskie 2019/2020

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o terminach płatności należności do koła.

Składka do Koła sezon 2019/2020 w terminie do dnia 15 grudnia 2019, druga rata najpóźniej do 31.03.2020!!!!  (składka normalna 400 zł, ulgowa 200 zł).

SKŁADKI DO PZŁ:

ŁĄCZNA KWOTA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ DO PZŁ NA ROK 2020 WYNOSI:

SKŁADKA NORMALNA 363 zł,

SKŁADKA ULGOWA 203 zł – PRZYSŁUGUJE MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ DO 25 ROKU ŻYCIA ORAZ CZŁONKOM ZRZESZENIA, KTÓRZY UKOŃCZYLI 70 ROK ŻYCIA,

SKŁADKA ULGOWA 123 zł – PRZYSŁUGUJE CZŁONKOM ZRZESZENIA, KTÓRZY UKOŃCZYLI 80 ROK ŻYCIA.

płatności można dokonać na rachunek Koła nr 37 8009 0007 0000 0198 2001 0001 lub bezpośrednio do Skarbnika – Stanisław Marzęcki.

Darz Bór.